Zakład Gospodarki Komunalnej Lipka

Cennik usług wykonywanych przez ZGK LIPKA

ZARZĄDZENIE Nr 1/2018 Prezesa Zakładu Gospodarki Komunalnej LIPKA Sp. z o.o. z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia stawek za usunięcie awarii na przyłączu wodociągowym oraz kanalizacyjnym przez Zakład Gospodarki Komunalnej LIPKA Sp. z o.o.

 

UCHWAŁA Nr XX/146/16 RADY GMINY LIPKA z dnia 28 października 2016 r. w sprawie ustalenia cen za usługi cmentarne świadczone przez Gminę Lipka

Załącznik do Uchwały Nr XX/146/16

 

ZARZĄDZENIE Nr 6/2016 Prezesa Zakładu Gospodarki Komunalnej LIPKA Sp. z o.o. z dnia 5 września 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości kosztów upomnienia skierowanego do wierzyciela

 

ZARZĄDZENIE Nr 5/2016 Prezesa Zakładu Gospodarki Komunalnej LIPKA Sp. z o.o. z dnia 5 września 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za odcięcie oraz podłączenie dostaw wody wynikające z zadłużenia odbiorcy

 

ZARZĄDZENIE Nr 2/2016 Prezesa Zakładu Gospodarki Komunalnej  LIPKA  Sp.  z   o. o. z  dnia 12 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia ceny sprzedaży żwiru i piasku przez Zakład Gospodarki Komunalnej LIPKA Sp. z o. o.

 

ZARZĄDZENIE nr 11/2015 Prezesa Zakładu Gospodarki Komunalnej  LIPKA  Sp.  z   o. o. z  dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie usług wykonywanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej LIPKA z wykorzystaniem środków transportowych

 

ZARZĄDZENIE Nr 12/2015 Prezesa Zakładu Gospodarki Komunalnej  LIPKA  Sp.  z   o. o. z  dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia stawek za wynajem sprzętu Zakładu Gospodarki Komunalnej LIPKA