Zakład Gospodarki Komunalnej Lipka

Harmonogram odbioru śmieci

Harmonogram odbioru odpadów zmieszanych i segregowanych oraz zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz odpadów wielkogabarytowych oraz odpadów zmieszanych oraz informacja o zmianach terminów wywozów śmieci w dni wolne od pracy w 2019 r.  : harmonogram