Zakład Gospodarki Komunalnej Lipka

Akty prawne

UCHWAŁA NR VIII/73/11 RADY GMINY LIPKA

z dnia 26 września 2011r.

w sprawie utworzenia jednostki budżetowej

Pobierz plik: uchwala_nr_VIII_73_11.jpg

 

UCHWAŁA NR XI/91/11 RADY GMINY LIPKA

z dnia 22 grudnia 2011r.

w sprawie przekazania w użytkowanie składników majątkowych stanowiących mienie komunalne na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej Lipka

Pobierz plik: uchwala_nr_XI_91_11.jpg

 

UCHWAŁA NR XI/92/11 RADY GMINY LIPKA

z dnia 22 grudnia 2011r.

zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej

Pobierz plik: uchwala_nr_XI_92_11.jpg

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ LIPKA

Pobierz plik: regulamin_organizacyjny.rtf

 

REGULAMIN PRACY ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ LIPKA

Pobierz plik: regulamin_pracy.rtf

 

Regulaminu Wynagradzania i Premiowania Pracowników  zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w Zakładzie Gospodarki Komunalnej LIPKA

Pobierz plik: regulamin_wynagradzania.doc

 

UCHWAŁA NR XIII/106/12 RADY GMINY LIPKA

z dnia 20 marca 2012r.

w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Lipka na lata 2012- 2017 

Pobierz plik: uchwala_nr_XIII_106_12.doc