Zakład Gospodarki Komunalnej Lipka

Oczyszczalnia ścieków

Oczyszczalnia ścieków w Debrznie-Wsi obsługuje Gminę Lipka oraz Gminę Debrzno. W procesie oczyszczania ścieków wytwarza się ok. 1000 Mg osadów ściekowych rocznie, czyli 190 Mg suchej masy, ok. 30 Mg piasku oraz ok. 30 Mg skratek. Piasek oraz skratki unieszkodliwiane są na składowisku odpadów w Międzybłociu, natomiast osady ściekowe w całości wykorzystywane są do poprawienia struktury gleb w rolnictwie. Oczyszczalnia ścieków jest oczyszczalnią mechaniczno- biologiczną o przepustowości 800 m3/ dobę.

Dane charakteryzujące oczyszczalnię:

- przepustowość: 800 m3/ dobę,

- obciążenie 5766 RLM,      

- sposób oczyszczania ścieków: biologiczny,

- redukcja ładunku: BZT5- 99 %,

                                    ChZT- 95 %,

                                    Fosfor- 97 %,

                                    Azot og.- 89 %,

                                   Zawiesina- 99 %