Zakład Gospodarki Komunalnej Lipka

Zarządzenia Prezesa ZGK LIPKA

ZARZĄDZENIE NR 6/2016 PREZESA ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ LIPKA SP. Z O.O.

z dnia 5 września 2016 r.

w sprawie ustalenia wysokości kosztów upomnienia skierowanego przez wierzyciela

Pobierz plik: zarządzenie_nr_6_16.pdf

 

ZARZĄDZENIE NR 5/2016 PREZESA ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ LIPKA SP. Z O.O.

z dnia 5 września 2016 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za odcięcie oraz podłączenie dostaw wody wynikające z zadłużenia odbiorcy

Pobierz plik: zarządzenie_nr_5_16.pdf

 

ZARZĄDZENIE NR 4/2016 PREZESA ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ LIPKA SP. Z O.O.

z dnia 15 stycznia 2016 r.

w sprawie ustalenia należności i zasad gospodarowania środkami ochrony indywidualnej i odzieży roboczej

Pobierz plik: zarządzenie_nr_4_16.docx

 

ZARZĄDZENIE NR 3/2016 PREZESA ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ LIPKA SP. Z O.O.

z dnia 15 stycznia 2016 r.

w sprawie wprowadzenia instrukcji określającej sposób zarządzania systemami informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych oraz postępowania w sytuacji naruszenia ochrony danych osobowych

Pobierz plik: zarządzenie_nr_3_16.docx

 

ZARZĄDZENIE NR 2/2016 PREZESA ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ LIPKA SP. Z O.O.

z dnia 12 stycznia 2016 r.

w sprawie ustalenia ceny sprzedaży żwiru i piasku przez Zakład Gospodarki Komunalnej LIPKA Sp. z o.o.

Pobierz plik: zarządzenie_nr_2_16.docx

 

ZARZĄDZENIE NR 1/2016 PREZESA ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ LIPKA SP. Z O.O.

z dnia 12 stycznia 2016 r.

w sprawie zasad przyznawania napojów pracownikom Zakładu Gospodarki Komunalnej LIPKA Sp. z o.o.

Pobierz plik: zarządzenie_nr_1_16.docx

 

ZARZĄDZENIE NR 14/2015 PREZESA ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ LIPKA SP. Z O.O.

z dnia 17 grudnia 2015 r.

w sprawie wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za pranie odzieży roboczej

Pobierz plik: zarządzenie_nr_14_15.docx

 

ZARZĄDZENIE NR 13/2015 PREZESA ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ LIPKA SP. Z O.O.

z dnia 17 grudnia 2015 r.

w sprawie ustalenia opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Pobierz plik: zarządzenie_nr_13_15.docx

 

ZARZĄDZENIE NR 12/2015 PREZESA ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ LIPKA SP. Z O.O.

z dnia 2 grudnia 2015 r.

w sprawie ustalenia stawek za wynajem sprzętu Zakładu Gospodarki Komunalnej LIPKA Sp. z o.o.

Pobierz plik: zarządzenie_nr_12_15.docx

 

ZARZĄDZENIE NR 11/2015 PREZESA ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ LIPKA SP. Z O.O.

z dnia 2 grudnia 2015 r.

w sprawie usług wykonywanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej LIPKA Sp. z o.o. z wykorzystaniem środków transportowych

Pobierz plik: zarzadzenie_nr_11_15.docx

 

ZARZĄDZENIE NR 9/2015 PREZESA ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ LIPKA SP. Z O.O.

z dnia 2 grudnia 2015 r.

w sprawie wymagań jakie powinien spełniać pojazd Zakładu Gospodarki Komunalnej LIPKA Sp. z o.o. do odbioru stałych odpadów komunalnych

Pobierz plik: zarzadzenie_nr_9_15.docx

 

ZARZĄDZENIE NR 8/2015 PREZESA ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ LIPKA SP. Z O.O.

z dnia 23 listopada 2015 r.

w sprawie upoważnienia do podpisywania faktur

Pobierz plik: zarzadzenie_nr_8_15.docx

 

ZARZĄDZENIE NR 7 PREZESA ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ LIPKA SP. Z O.O.

z dnia 23 listopada 2015 r.

w sprawie ustalenia stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu niebędącego własnością pracodawcy używanego do celów służbowych

Pobierz plik: zarzadzenie_nr_7_15.docx

 

ZARZĄDZENIE NR 6/2015 PREZESA ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ LIPKA Sp. Z O.O.

z dnia 23 listopada 2015 r.

w sprawie zwrotu kosztów zakupu okularów korygujących wzrok na stanowiskach pracy wyposażonych w monitory ekranowe

Pobierz plik: zarzadzenie_nr_6_15.docx

 

ZARZĄDZENIE NR 5/2015 PREZESA ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ LIPKA SP. Z O.O.

z dnia 18 listopada 2015 r.

w sprawie postępowania na wypadek skażenia wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów mikrobiologicznych i fizyko-chemicznych na terenie Gminy Lipka i współpracy z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym  w Złotowie i Wójtem Gminy Lipka

Pobierz plik: zarzadzenie_nr_5_15.docx

 

ZARZĄDZENIE NR 4/2015 PREZESA ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ LIPKA SP. Z O.O.

z dnia 8 kwietnia 2015 r.

w sprawie Regulaminu Pracy w Zakładzie Gospodarki Komunalnej LIPKA Sp. z o.o.

Pobierz plik: zarzadzenie_nr_4_15.docx

 

z dnia 8 kwietnia 2015 r.

w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zakładu Gospodarki Komunalnej LIPKA Sp. z o.o.

Pobierz plik: zarzadzenie_nr_3_15.docx

 

ZARZĄDZENIE NR 2/2015 PREZESA ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ LIPKA SP. Z O.O.

z dnia 3 kwietnia 2015 r.

w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Zakładu Gospodarki Komunalnej LIPKA Sp. z o.o.

Pobierz plik: zarzadzenie_nr_2_15.docx

 

ZARZĄDZENIE NR 1/2015 PREZESA ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ LIPKA SP. Z O.O.

z dnia 3 kwietnia 2015 r.

w sprawie Regulaminu Wynagradzania Pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej LIPKA Sp. z o.o.

Pobierz plik: zarzadzenie_nr_1_15.docx

                  

ZARZĄDZENIE NR 1/13 DYREKTORA ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ LIPKA

z dnia 16 lipca 2013r.

w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej, instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Lipka.

Pobierz plik: zarządzenie_nr_1_13.pdf,     załączniki.rar